Trà trong văn hoá Phương Đông

Tổng quan dự án:

Chủ đề: Trà trong văn hoá Phương Đông
Địa điểm: MUNI Vegetarian & Tea House
Thiết kế & tổ chức: Maya Saigon

zalo